همایش بین المللی دین و صلحآذر 97
بندرعباس


صلح از جمله مقوله هایی است که بشر از ابتدای خلقت به آن نظر داشته و همواره در پی شرایطی آرام و به دور از کشمکش بوده است؛ با این وجود در اعصار گوناگون بشر به دلیل تعارض در خواسته ها و در نتیجه فقدان صلح، متحمل رنج ها و خسارت های بسیاری شده است.
با وجود اینکه دین و باورهایی دینی در خاورمیانه نقش تعیین کننده ای دارد، اما همین دین دست مایه سوء استفاده هایی جریانات جنگ طلب برای گسترش جنگ و خونریزی شده است. از این رو دعوت از رهبران و دانشمندان ادیان و تقویت گفتگوهای بین المذاهب و بینا ادیانی می‌تواند با خشونت و جنگ مبارزه کند و در یک وحدت ادیانی و مذاهبی، در راستای برقراری صلح پایدار بکوشد.
مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت با همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس در نظر دارد همایشی را تحت عنوان دین و صلح در سطح ملی برگزار نموده و از رهبران دینی و صاحب نظران صلح و زندگی مسالمت آمیز دعوت کند تا در راستای توسعه صلح و نوع دوستی به بحث و گفتگو بنشینند.
بر این اساس می توان متناسب با دیدگاه و باورهای فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی صلح را به گونه های مختلف تبیین و ترسیم کرد.و از دیدگاه ادیان، مذاهب و مکاتب گوناگون مقوله صلح را مورد مطالعه قرار داده و با تمرکز بر اشتراکات و متشابهات، فرصت های همزیستی مسالمت آمیز را ترسیم نمود.

حامیان

حامیان علمی همایش

انجمن تسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندي
ارتباطات و اطلاعات
مرکز  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
نشریه دین و دینداری
نشریه حقوق بشر
حکمت مرتضوی

برای دریافت خبرهای مربوط به همایش عضو خبرنامه شوید!

مزایای شرکت در همایش

با شرکت در همایش بین الملی دین و صلح از مزایای زیر بهره مند خواهید شد
برگزاری برای اولین باردر ایران با عنوان دین وصلح
انتشار مباحث ارایه شده در پایگاه های معتبر
حضور شخصیت های بین المللی در همایش
چند زبانه بودن همایش