ثبت نام فراخوان جذب مربی

کد ملی(*)
لطفا کد ملی خود را به طور صحیح وارد نمایید.

شماره تلفن همراه(*)
لطفا شماره موبایل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

رشته تحصیلی(*)
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید.

میزان تجربه تدریس زبان(*)
لطفا میزان تجربیات خود را وارد نمایید.

تجربه آموزش زبان به صورت مجازی داشته اید؟(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

سطح تحصیلات(*)
لطفا سطح تحصیلی خود را مشخص نمایید.

قبلا تجربه تدریس زبان داشته اید ؟(*)
ورودی نامعتبر.

میزان تسلط به زبان انگلیسی(*)
لطفا میزان تسلط خود به زبان انگلیسی را مشخص نمایید.

با آموزش مجازی آشنایی دارید؟ به چه میزان؟(*)
ورودی نامعتبر

لطفا میزان مهارت خود درهر یک از برنامه های زیر را مشخص نمایید.
نرم افزار Word
ورودی نامعتبر

نرم افزار excell
ورودی نامعتبر

آی دی شبکه های اجتماعی
ورودی نامعتبر

ویندوز
ورودی نامعتبر

اینترنت
ورودی نامعتبر

آدرس ایمیل(*)
لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

آدرس
ورودی نامعتبر

هزینه شرکت در کارگاه

1500000 | کارگاه نیم روزه مهارت افزایی تدریس مجازی زبان انگلیسی

مجموع قیمت
0 ریال