آموزش آنلاین زبان خارجی - دوره های زبانی

فهرست مطلب

دوره های زبانی

دوره های آموزش زبان طبق استانداردهای اروپا تقسیم بندی شده اند که در جدول ذیل مشخص شده است:  

مراحل

دوره ها

تعداد جلسات

مقدماتی A 1

ترم اول: درس 1 تا 6

12 جلسه یک ساعته

 

ترم دوم: درس 6 تا 12

12 جلسه یک ساعته

مقدماتی A 2

ترم سوم: درس 1 تا 6

12 جلسه یک ساعته

 

ترم چهارم: درس 6 تا 12

12 جلسه یک ساعته

متوسطه B 1

ترم پنجم: درس 1 تا 6

12 جلسه یک ساعته

 

ترم ششم: درس 6 تا 12

12 جلسه یک ساعته

متوسطه B 1+

ترم هفتم: درس 1 تا 6

12 جلسه یک ساعته

 

ترم هشتم: درس 6 تا 12

12 جلسه یک ساعته

 

این دوره ها به دو صورت خصوصی (یک نفره) و نیمه خصوصی (2 تا 4 نفره) تشکیل می شوند. در صورتی که زبان آموز متقاضی شرکت در دوره های نیمه خصوصی باشد، با دیگر متقاضیان دوره های نیمه خصوصی در یک کلاس شرکت خواهد نمود. زمان و ساعت برگزاری دوره‌ها با توافق بین اساتید و زبان آموزان تنظیم می گردد.