Previous Next

امنیت غذایی وصلح پایدار

چاپ

سومین نشست علمی مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت با عنوان «امنیت غذایی، الزامی برای صلح پایدار» با ارائه دکتر محمدرضا جهانسوز برگزار شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مقدمه بحث، خاطرنشان کرد: در سال 1974 پس از بحران های شدید که از کمبود غذا پدید آمد، موضوع امنیت غذایی مطرح شد و کنفرانس جهانی غذا در این سال تشکیل شد.

سومین نشست علمی مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت با عنوان «امنیت غذایی، الزامی برای صلح پایدار» با ارائه دکتر محمدرضا جهانسوز در سالن کنفرانس مجمتع ادارات استان قم برگزار شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مقدمه بحث، خاطرنشان کرد: در سال 1974 پس از بحران های شدید که از کمبود غذا پدید آمد، موضوع امنیت غذایی مطرح شد و کنفرانس جهانی غذا در این سال تشکیل شد.
وی اظهار داشت: در این مباحث افزون بر فراهم شدن غذا به اندازه نیاز جامعه، مبحث دسترسی به غذا و کاهش فقر نیز مطرح شد؛ همچنین مبحثی درباره کیفیت غذایی مطرح شد که هر کدام از این سه مبحث ابعاد مختلفی دارد.
رییس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی کشور ادامه داد: دسترسی فیزیکی و اقتصادی تمام مردم در همه اوقات به غذای کافی، سالم و مغذی برای داشتن یک زندگی سالم و فعال و بر اساس ترجیحات غذایی، آخرین تعریفی است که برای امنیت غذایی مطرح شده است.
وی تأکید کرد: در این تعریف به مسائلی نظیر عدم تأکید بر ثبات و پایداری امنیت غذایی، عدم فشار بر محیط زیست، بی توجهی به اخلاق کار، دوری از مطامع سودجویان به ویژه شرکت های چند ملیتی اشاره ای نشده است.
جهانسوز افزود: در اینجا با بهره گیری از اصول استنباطی از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که شامل بهره گیری از تعاریف گوناگون جهانی، توجه به علوم و معارف اسلامی و بهره گیری از توانمندی دانشمندان و متفکران ایرانی و توجه ویژه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی کشور است، باید تعریفی بومی از امنیت غذایی ارائه شود.
وی ابراز داشت: در این تعریف باید به مباحث خشکی و خشکسالی توجه شود؛ ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ از نظر سیاسی باید به خودکفایی توجه ویژه شود چرا که جمهوری اسلامی ایران در جبهه تقابل با کفر و استکبار قرار دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این که باید به اثرگذاری امنیت غذایی بر امنیت ملی توجه شود، گفت: در واقع می توان گفت که ناامنی غذایی، امنیت ملی را مورد تهدید قرار می دهد.
وی با اشاره به این که مسأله امنیت غذایی همواره از سوی دستگاه های امنیتی استکبار در حال رصد است، اظهار داشت: وزارت دفاع انگلستان و دیگر سازمان های جاسوسی غرب، وقوع قحطی و خشکسالی را عامل اصلی و محرک درگیری و نزاع می دانند.
جهانسوز خاطرنشان کرد: باراک اوباما، رییس جمهور سابق آمریکا 38 مشاور ارشد داشته که در گزارشی اعلام کرده اند، تغییر اقلیم جهانی، بروز خشکسالی را به همراه دارد؛ پس از بروز قحطی و خشکسالی، کمبود مواد غذایی ایجاد می شود؛ در ادامه این گزارش آمده که به مخاطره افتادن امنیت غذایی مساوی با به مخاطره افتادن امنیت ملی است.
این پژوهشگر و فعال محیط زیست ابراز داشت: کشور ایران سالیان طولانی طعم معضل عدم وجود امنیت غذایی را تجربه کرده است و نمونه آن هم در فیلمی که اخیرا با عنوان «یتیم خانه ایران» ساخته شده، به خوبی به تصویر کشیده شده است.
وی با اعلام آماری مبنی بر این که 82کشور آسیایی و آفریقایی با معضل عدم وجود امنیت غذایی درگیر هستند، ادامه داد: از این 82 کشور، 34 کشور آن اسلامی است؛ با توجه به مباحث مطرح شده نقش استکبار در این زمینه به شکل آشکار مشخص است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: یک سوم بارش جهانی در ایران وجود دارد اما تبخیر آن سه برابر است؛ در زمینه خاک هم متأسفانه رتبه نخست فرسایش خاک در جهان را داریم؛ پیش بینی شده که تا سال 2080 منابع غذایی و محصولات ایران 50 درصد کاهش خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: فرصت هایی نیز در کشور وجود دارد تا منابع غذایی تأمین شود؛ بعد از صنعت پتروشیمی و نفت، سومین صنعت ایران، صنعت طیور است؛ اگر کشاورزان ما بتوانند به اصول استاندارد کشاورزی برسند، بسیاری از مشکلات ما در زمینه غلات و منابع غذایی برطرف خواهد شد.