ثبت نام نشست های علمی مرکز

 


در صورت درخواست دریافت گواهی  شرکت در کرسی، درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال کنید.

info@icpcr.com

هزینه دریافت گواهی 150 هزار تومان می باشد.

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

لطفا سطح تحصیلی خود را مشخص نمایید.

لطفا شماره موبایل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

input invalid