ثبت نام کنفرانس

کنفرانس صلح پژوهی

تاریخ های مهم کنفرانس:

مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1397

مهلت ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 1397

مهلت ثبت نام در کنفرانس: 30 بهمن 1397

تاریخ برگزاری کنفرانس: 10 اسفند 1397


بدین وسیله به اطلاع می رساندکه مهلت ارسال چکیده مقاله به کنفرانس بین المللی صلح پژوهی به اتمام رسیده است. با توجه به درخواست تعدادی از متقاضیان شرکت درکنفرانس و بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس، آن دسته از علاقمندانی که موفق به ارسال چکیده مقاله خود تا پایان آذر ماه نشده اند، می توانند اصل مقاله خود را به صورت یکجا تا قبل از 30 دی ماه 97، به دبیرخانه ارسال نمایند.
در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال، می توانید با ایمیل دبیرخانه conference@icpcr.com و یا شماره +98 25 32890442 تماس حاصل فرمایید.


جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید .

آخرین مدرک تحصیلی
Please write a subject for your message.

ارائه مقاله (*)
ورودی نامعتبر

متقاضی شرکت در کنفرانس به صورت غیرحضوری هستم (*)

ورودی نامعتبر

نویسنده شماره 2
ورودی نامعتبر

نویسنده شماره 3
ورودی نامعتبر

نویسنده شماره 4
ورودی نامعتبر

عنوان مقاله
لطفا عنوان مقاله را وارد نمایید.

اصل مقاله
ورودی نامعتبر

مقاله بیش از یک نویسنده دارد؟
لطفا تعداد نویسندگان مقاله را مشخص نمایید.

شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آدرس ایمیل (*)
لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید .

آدرس محل سکونت
ورودی نامعتبر