محورهای کنفرانس صلح پژوهی

 

محورهای کنفرانس:

  • آموزش و صلح
  • پژوهش و صلح
  • اخلاق و صلح
  • فلسفه و صلح
  • حقوق و صلح
  • سیاست و صلح
  • اقتصاد و صلح
  • تاریخ و صلح
  • فرهنگ و صلح
  • دولت و صلح
  • دین و صلح
  • ورزش و صلح
  • زبان، ادبیات و صلح
  • کرامت و صلح
  • عقلانیت و صلح
  • جنگ و صلح
  • عدالت و صلح
  • نخبگان و صلح
  • خانواده و صلح
  • جامعه و صلح
  • بهداشت و صلح
  • زنان و صلح
  • کودکان و صلح
  • جغرافیا و صلح
  • معماری و صلح
  • هنر و صلح
  • حقوق بشر و صلح
  • دین، کتب مقدس و صلح
  • حقوق حیوانات و صلح
  • محیط زیست و صلح
  • آینده پژوهی و صلح
  • زیست مسالمت آمیز و صلح
  • فناوری های نوین و صلح
  • فضای مجازی و صلح
  • بازی های رایانه ای و صلح
  • سازمان های بین المللی و صلح
  • سازمان های مردم نهاد و صلح