معرفی اعضای کمیته علمی کنفرانس صلح پژوهی

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاریدبیر علمی کنفرانس
رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت
آیت الله سید علی حسینیدانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
عضو کمیته علمی کنفرانس
آیت الله سید محمد واعظ موسویرئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر حجت الله ابراهیمیانمعاون پژوهش دانشگاه مذاهب
عضو کمیته علمی کنفرانس
حجت الاسلام دکتر محسن قنبریمعاون ارتباطات و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر والنتین ایلیهعضو هیئت علمی دانشگاه مسیحی بخارست رومانی
عضو کمیته علمی کنفرانس
حجت الاسلام دکتر ملک افضلیرئیس موسسه الحکمه
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر علاءالدین ملک افعضو هیئت علمی دانشگاه باکو آذربایجان
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر مایل یعقوب افعضو هیئت علمی دانشگاه باکو آذربایجان
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر توفیق اسدافمدیر گروه مطالعات اسلامی دانشگاه مجازی المصطفی (ص)
عضو کمیته علمی کنفرانس
سرکار خانم دکتر شهیندخت مولاوردیدستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر محمد سوپراجاعضو هیئت علمی دانشگاه جاکارتا اندونزی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر جوزف ایلولعضو هیئت علمی دانشگاه مالت
عضو کمیته علمی کنفرانس
خانم دکتر فاطمه علویرئیس اداره خدمات مشاوره سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر محمد قربانپورمعاون پژوهش موسسه زبان و فرهنگ جامعه المصطفی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر علی شیرخانیدانشیار دانشگاه آزاد قم و رییس انجمن مطالعات سیاسی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر آندریا لوپزعضو هیئت علمی دانشگاه سائوپائولو برزیل
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر محمـدرضـا بـرزويـيسرپرست معاونت آموزشي دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
استاديار و عضو هيات علمي دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر سید محمد حسین چاوشیانمدیر دوره مطالعات زنان دانشگاه مجازی المصطفی (ص)
عضو کمیته علمی کنفرانس
حجت الاسلام دکتر کریم خانمحمدیدانشیار دانشگاه باقرالعلوم
عضو کمیته علمی کنفرانس
حجت الاسلام سید محمود مرتضوي هشترودیرییس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت و دبیر علمی انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر علیرضا نائیجعضو کمیته علمی کنفرانس
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر سید کاظم سیدباقریاستادیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر عبدالوهاب فراتیدانشیار دانشگاه باقرالعلوم
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر پیمان عباسیانحقوقدان، استاد دانشگاه آزاد تبریز و سردبیر نشریه علمی مطالعات تطبیقی حقوق بشر
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر کلارا لوپزفعال حقوق بشر و دانش آموخته واتیکان
عضو کمیته علمی کنفرانس