آقای محمود نظری

آقای محمود نظری

Experience: 7 سال سابقه تدریس

Total: 0 Lesson(s)

Email: nazari@icpcr.com

Website: http://www.icpcr.com

مدرس گروه مطالعات اسلامی دانشگاه مجازی المصطفی (ص)

%
فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، سبک زندگی اسلامی