جلسه با سرکار خانم دکتر مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی

عصر روز دوشنبه 11 تیرماه 97، تعداد از مسئولین مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت با سرکار خانم دکتر مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی دیدار کردند. این جلسه که به منظور شرح فعالیت های مرکز صورت گرفته بود، ابعاد کاری مرکز در سه حوزه پژوهش، آموزش و ارتباطات تشریح شد و نمونه هایی از دستاوردهای مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
سرکار خانم دکتر مولاوری نیز با تجلیل از فعالیت های مرکز، تولیدات پژوهشی و آموزشی آن را ارزشمند ارزیابی نمود و خاطرنشان کرد: چنین دستاوردهای گسترده ای در زمان اندک قابل تحسین است. در ادامه جناب آقای دکتر سیاحت، رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، از برگزاری کنفرانس بین المللی صلح پژوهی در 10 اسفند 97 خبر داد و افزود: فراخوان این کنفرانس به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده و قرار است از شخصیت ها و متخصصین داخلی و خارجی برای حضور در این کنفرانس دعوت به عمل آید.

در همین راستا از سرکار خانم دکتر مولاوردی نیز دعوت به عمل آمد تا یک پیش نشست تخصصی کنفرانس را ارائه نماید و در روز کنفرانس نیز به عنوان سخنران ویژه حضور یابد که با موافقت ایشان، مقرر شد در فصل پاییز در خصوص برگزاری پیش نشست اقدامات لازم صورت پذیرد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه همکاری رسمی خود را با کنفرانس اعلام کرد و گفت: شایسته است از مراکزی که در زمینه صلح و حقوق بشر فعال هستند نیز برای ارتقای سطح علمی کنفرانس دعوت شود و زمینه های لازم برای گسترش مفهوم صلح و هم زیستی مسالمت آمیز فراهم آید؛ چرا که مشکل امروز بشر مواجهه با عدم صلح و نوع دوستی است.