فراخوان اولین کنفرانس بین المللی «صلح پژوهی»

به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی تحت عنوان «صلح پژوهی» آغاز به کار کرد.
با توجه به اهمیت جایگاه صلح و زندگی مسالمت آمیز، این مرکز در نظر دارد کنفرانسی را در راستای گسترش صلح، نوع دوستی و هم زیستی مسالمت آمیز در 10 اسفند 1397 برگزار نماید و با گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان و پژوهشگران عرصه صلح گامی را در توسعه این آرمان بشری بردارد.
پیرو رایزنی های صورت گرفته توسط دبیرخانه کنفرانس، مقرر گردیده است تا از تعدادی از شخصیت های داخلی و بین المللی برای ایراد سخنرانی در روز برگزاری کنفرانس دعوت به عمل آید. تعدادی از مراکز علمی پژوهشی داخلی و بین المللی در برگزاری علمی این کنفرانس با مرکز توسعه صلح ، فرهنگ و عقلانیت همکاری می نمایند. دو نشریه علمی مطالعات تطبیقی حقوق بشر و دین و دینداری نیز مقالات پذیرفته شده در کنفرانس را به چاپ خواهند رساند.
به شرکت کنندگان در کنفرانس گواهی معتبر بین المللی دی ان دابلیو تعلق می گیرد.
این کنفرانس به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در ایران، جزیره کیش برگزار خواهد شد و مهلت ارسال چکیده مقاله تا 30 ام مهرماه سال 1397 تعیین شده است.
با توجه به فعال بودن کمیته ارزیابان کنفرانس، امکان ارزیابی زودهنگام مقالات و ارائه گواهی پذیرش نیز وجود دارد.